Oбучение с Петьо Коджабашев

ОШО Ребалансинг обучение

Научи масажа, който балансира ума, тялото и сърцето.

Обучението по ОШО Ребалансинг се състои от 3 модула

описание

Какво е ошо ребалансинг?

Методът ОШО Ребалансинг е комбинация от дълбок масаж на тъканите, освобождаване на напрежението в ставите и енергийно балансиране.

 Тази техника за работа с тялото е била създадена преди около 30 години в г.Пуна, Индия.
Ребалансинга признава емоционалните, енергийни и духовни аспекти като еднакво важни колкото и самото физическо тяло и твърди, че тялото на човек има памет за всичко, което се случва с него в продължение на целия живот.

Главна идея

1

Анализиране на тялото и дълбок масаж

Докато тялото се освобождава от мускулнa скованост и започва да се отпуска, застоялата енергия се освобождава.

2

Освобождаване на енергия

Eдновременно с това осъзнаваме старите си емоционални модели на задържане, умствени нагласи и навици

3

Свързване с тялото

Тази освободена енергия ни подкрепя в нашия процес към повече себеопознаване и ни помага да осъзнаем емоциите си и тяхното изразяване върху тялото.

Учебен план

В ОШО Ребалансинга има десет сесии, които позволяват постепенно да се въздейства върху тялото, започвайки от повърхността и преминавайки в дълбочина.

Същността на десетте сесии е разделена на три групи. 3 подготвителни, 4 дълбинни и 3 интегриращисесии. Подготвителните сесии са за запознаване на клиента с неговото тяло.

Първа сесия включва дълбок масаж на врата, гръдния кош и гърба, oткъдето получаваме основната жизнена енергия и творчество посредством нашето дишане.

Дишането определя връзката ни с живота. За да чувстваме емоциите и да живеем живота пълноценно е необходимо да дишаме дълбоко. Потискането и задържането на дишането влияе на цялото тяло и на неговите функции, понижава тонуса, енергията и жизнената сила. Отпускайки и освобождавайки гръдния кош ние създаваме възможност да осъзнаем първичната си възможност да дишаме и да се научим да я задълбочаваме.

Първа сесия дава отговор на въпросите:

 • Какво ме вдъхновява?
 • Какво ме придвижва в дълбочина?
 • Какво ме мотивира?
 • Какво ме „разпалва”?

На метафизично ниво болката в гърдите говори за страх от тревога и тъга.

▶Видео демонстрация

Във втора сесия се отделя особено внимание на краката. Работим върху мускулите на бедрата, прасците и глезените.

Основният акцент при работа с краката е насочен към възстановяване на чувствата за собствена заземеност и връзката с реалността. Краката и стъпалата отразяват нашата независимост, увереност в себе си, способност да се отстояваме и да се движим в реалния живот самостоятелно.
Говорейки за болка в краката и стъпалата можем да разграничим различни психосоматични връзки, отнасящи се до специфични болести:

 1. В стъпалата: страх да бъдеш себе си;
 2. В глезените: страх от промяна;
 3. В прасците: страх от действие;
 4. В коленете: страх от смъртта;
 5. В бедрата: потиснат гняв.

Втора сесия дава отговор на въпросите:

 • Добре ли съм заземен?
 • Имам ли корени и връзка със земята?
 • Мога ли да бъда гъвкав в позициите си или се придържам твърдо към тях?
 • Мога ли да продължа право напред?
 • Имам ли чувство за посока в живота?

Видео демонстрация

По време на трета сесия работим главно със страните на тялото – външните страни на бедрата, страните на гръдния кош, раменете, предмишниците и страните на шията. Умението да получаваме и да даваме са основата на хармоничните взаимоотношения с околния свят и хората. В тази сесия ние освобождаваме от напрежение и възстановяваме равновесието в раменния и тазовия пояс. Свободното протичане на енергиите в тези области определя способността да взаимодействаме с хората и да се движим в света без излишни усилия, тежести, зависимости. Да уважаваме своите и чужди граници, да обичаме и да бъдем обичани, да приемаме и да отдаваме, да се докосваме и да бъдем докосвани. В бедрата се крият най-често потиснат детски гняв и обида към фигурите на бащата и майката. Болката в раменете и горната част на ръцете в основни линии означава страх от разочарование, докато болката в долната част на ръцете предполага страх от наказване. Болката в ръцете от дланите надолу говори за страх от допускане на грешки. Трета сесия дава отговор на въпросите:
 • Способен ли съм да поискам помощ и да я дам?
 • Мога ли да подкрепя тези, които молят за помощ?
 • Мога ли честно и откровено да поставя чертата и да определя своите граници?
 • Мога ли да проява инициатива и да поема живота си в свои ръце?
 • Мога ли да следвам посоката на своята цел?
Видео демонстрация

В тази сесия ние отпускаме в дълбочина мускулите на бедрата и мускулите на тазовото дъно.
Таза е основата, на която лежи горната част на тялото. Неговите функции са като междинно звено между горната и долната половина на тялото. А бедрата осъществяват връзката межу краката и таза.

 Основната тема, свързана с таза е сексуалността. Ако възпрепятстваме сексуалното изразяване, това ще бъде равнозначно на осъждане на основната жизнена сила на всяко живо същество. Това води до конфликт между контрола и предаването.
Метафизичното значение на емоционално ниво се свързва с желанията и усещанията свързани с бъдещето. Болката в таза обикновено означава страх от несигурност.

Четвърта сесия дава отговор на въпросите:

 • Мога ли да контролирам живота си?
 • Мога ли да контролирам действията си?
 • Мога ли да контролирам ситуациите и събитията?
 • Мога ли да контролирам другите хора, техните постъпки и техните действия?
 • Мога ли да контролирам отношението на другите към мен?

Видео демонстрация

Коремът – това е емоционалният център „Тяло-ум”. Емоциите може да се разглеждат като енергии, които възникват в корема и се разпространяват из цялото тяло. Освен това, коремът е мястото, където се намира интуицията. Там се обработва информацията за това как се справяте с вашите енергии. Също така в центъра се намират мускулите на кръста и имат особено значение в метода ОШО Ребалансинг. Отпускайки повърхностните и разположени в дълбочина мускули в корема и кръста ние имаме възможност да намалим напрежението в истинската сърцевина на нашето същество и да се освободят най-дълбоките чувства.

Когато има болка в горната част на корема (областта на слънчевия сплит), на емоционално ниво това е свързано с прекомерно притеснение за другите, поставяне на техните потребности на преден план.
Когато има болка в долната част на корема (под пъпа), това е свързано с притеснение за настоящия момент.

Пета сесия дава отговор на въпросите:

 • Хармоничен ли е процесът на вписването ми в обществото?
 • Осъзнати ли сме за енергийния потенциал в корема си?
 • Позволяваме ли си да чувстваме?

Видео демонстрация

В метода ОШО Ребалансинг напрежението в гърба се свързва със въздържане и отдръпване, което означава да спираш своето собствено развитие, да сдържаш своята енергия, особено когато нещата са свързани с интензивни емоции. Отпускайки мускулите на гърба ние придаваме гъвкавост на гръбначния стълб и осигуряваме плавната работа на диафрагмата. Това позволява на енергията да протича свободно през цялото тяло и поддържа способността да се живее спонтанно и честно в съответствие със своите чувства. 

От ранна детска възраст сме научени да подтискаме вдъхновението си, независимостта си, спонтанността си, сексуалната си енергия и емоциите. Това води до постоянно стягане в областта на гърба и там започват да се складират неразрешени конфликти. Гръбнакът губи естествената си гъвкавост, което ни принуждава да приемем сурово отношение към живота. Увеличаващите се блокажи в гърба е възможно да се превърнат в гняв и агресия. Ако този гняв не бъде изразен той се превръща в депресия.

От постоянното брониране на диафрагмата сме склонни да изпитваме опустошителна ярост, която води до сколиоза. 

Шеста сесия дава отговор на въпросите:

 • Много ли съм резервиран?
 • Спонтанен ли съм?
 • Наистина ли вървя напред или се накланям назад докато ходя?
 • Откровен ли съм?
 • Отстоявам ли себе си?

Видео демонстрация

„Нищо за губене – освен ума” – това е основна тема в тази сесия.

Основната работа тук е върху мускулите на шията, главата и лицето. Вратът е мост между тялото и ума.

Болката във врата говори за страх от вина. В тази област обикновено се блокират неприемливи, от гледна точка на ума, силни емоции – агресия, възмущение, болка, страх. В челюстта често е блокиран гневът.

Седма сесия дава отговор на въпросите:

 • Страх ли ме е да загубя ума си?
 • Страх ли ме е да се обезлича?
 • Интересува ли ме какво мислят другите за мен?
 • Трудно ли ми е да бъда уравновесен?
 • Има ли нещо, което да е невъзможно за мен?

Видео демонстрация

Осма сесия е посветена на съединяването и хармонизацията на горната и долна половина на тялото. Разделението на горна и долна част се проявява във вида на една или няколко хоризонтални линии. Те, подобно на ленти, опасват тялото и го разделят на различни части. Съединявайки тези части ние възстановяваме естественото равновесие: корените – небето, чувства – разум, безсъзнателно – контролиращо.

Горната част е основана на принципа на мъжкото начало. Това е причината повечето мъже да се идентифицират чрез нея. Функционално, горната част на тялото е директно свързана с пространството на небето и света отвъд. В психо-социален аспект тази част се свързва с установяването на социални контакти, себеутвърждаване, емоционалните и себеизразяващи аспекти на личността, мощ, напредък и сила на действията.

Долната част е основана на принципа на женското начало. Функционално, тази част е директно свързана със земята. Може да се характеризира със стабилност на движението, баланс, поддръжка. В психо-социален аспект долната част на тялото е свързана с интимност, подкрепа, уют, емоционална стабилност, спокойствие.

Осма сесия дава отговор на въпросите:

 • Колко силно искам да се изправя?
 • Искам ли да съм на дъното?

Видео демонстрация

Независимо, че отвън двете страни на тялото изглеждат еднакво, те съдържат и представляват различни аспекти на личността и неговия характер. Свързването на лявата и дясната половина на тялото позволява да се хармонизират енергиите на вътрешната жена и вътрешния мъж (ин-ян), които са ни присъщи, независимо от това какъв пол сме.

Дясната част на тялото съдържа мъжки характеристики на личността като логика, рационалност, агресивност, изразяване, властнически идеи и съзидателни сили. Тази част е директно свързана енергийно с бащата (вътрешния мъж).

Лявата част на тялото се приема за частта, изразяваща женските черти на характера като емоционалност, пасивност, креативно мислене, холистично изразяване (чрез цялостност) и приемащи сили. Тази страна е тясно свързана с майката (вътрешна жена).

Девета сесия дава отговор на въпросите:

 • Държа ли да съм прав?
 • Колко сръчен съм?
 • Извършвам ли действия с лявата ръка?

Видео демонстрация

Десетата сесия е посветена на окончателната интеграция, т.е. сливането на новото единно тяло с изчистената енергия. Това дава възможност да се почувстваме по-независими, по-живи и пълни с енергия. Интеграцията – това е непрекъснат процес. Даже това усещане за „новия баланс”, който вие чувствате в своето тяло се намира в постоянно движение. Животът – това е процес, където всеки момент е неповторим. Именно това прави живота жив и завладяващ. В контекста на десетте сесии на метода ОШО Ребалансинг това означава да преживееш тялото си като едно цяло и да го приемеш като средство за обединяване с безграничното пространство на цялото съществуване. Интеграцията е преживяване на цялостност, което се изразява като състояние на невинност, изпълненост, единство, безграничност, сила и чистота. Десета сесия дава отговор на въпросите:
 • Обединен ли съм?
 • В единство ли съм с цялото съществуване?
Видео демонстрация

Ще се научите

Важно

 При тези случаи целта им е да служат като допълнение към основното лечение и да подсилят интереса към високо ниво на благоденствие и жизненост – как да бъде придобито, поддържано и подобрявано посредством повече осъзнатост. тяхната основна цел е да служат за балансиране на енергиите, които стимулират потенциала на тялото за самоизцеление и разкриване на вътрешните ресурси.

За кого е полезно обучението?

Отзиви

За водещия

Петьо Коджабашев.
Сертифициран терапевт по ОШО ребалансинг в Мултиверситета в гр. Пуна, Индия.  

About me photo

Предстоящи модули

Сертифицирано обучение по ОШО ребалансинг в Лозен (гр. София)

02 юни - 06 юни 2022 | Придобийте нови терапевтични умения, за да давате пълноценни сесии за дълбинна работа с тялото.
първи модул

Запиши се

или като попълните формата