КЛУБ "ЖИВОТ В УДОВОЛСТВИЕ"

Ново пространство за вашето личностно развитие и духовен ръст.

Интуицията е господарят, умът е слугата

Моето вдъхновение

1 +
Тренинга

Ребалансинг, Аюрведа йога масаж, Тай Йога масаж

1 +
Събития

Представяния, семинари и групи. Холотропно дишане и Тантра

1 +
Сесии

Индивидуални сесии: Ребалансинг, Холотропно дишане, Висцерален масаж

Нашите преживявания

Нашите преживявания

Полезно за всички

Ребалансинг

Балансиращ тялото, ума и сърцето масаж

Ребалансинг или балансиращият тялото, ума и сърцето масаж дава точно този баланс, от който имаме нужда и към който всеки от нас съзнателно или подсъзнателно се стреми. Живеем твърде разбалансирано в днешно време – или сме вторачени в тялото си, или сме „потънали“ в ума, или в душата и сърцето. 

Балансиращ тялото, ума и сърцето масаж

Ребалансинг или балансиращият тялото, ума и сърцето масаж дава точно този баланс, от който имаме нужда и към който всеки от нас съзнателно или подсъзнателно се стреми. Живеем твърде разбалансирано в днешно време – или сме вторачени в тялото си, или сме „потънали“ в ума, или в душата и сърцето. 

Ребалансинг

Тантра

Път на духовно развитие, освобождавайки ни от страдания и привързаности към материалния свят

Тантра

Път на духовно развитие, освобождавайки ни от страдания и привързаности към материалния свят

Холотропно дишане

Метода дава възможност за дълбоки преживявания и навлизане навътре към себе си, което дава отговор на важни екзистенциални въпроси, свързани с осъзнаването на нашите силни страни и способности, благодарение на които успяваме да преминем по-лесно през предизвикателствата, които ни се случват и ни позволява да реализираме своето призвание.

Метода дава възможност за дълбоки преживявания и навлизане навътре към себе си, което дава отговор на важни екзистенциални въпроси, свързани с осъзнаването на нашите силни страни и способности, благодарение на които успяваме да преминем по-лесно през предизвикателствата, които ни се случват и ни позволява да реализираме своето призвание.

Холотропно дишане

Висцерален масаж

Корените на тази техника са свързани със старославянската медицина. Старославянските лечители са изцелявали „болестите на стомаха и корема“, а също и други здравословни проблеми с помощта на този метод.

Висцерален масаж

Корените на тази техника са свързани със старославянската медицина. Старославянските лечители са изцелявали „болестите на стомаха и корема“, а също и други здравословни проблеми с помощта на този метод.