Тантра

Път на духовно развитие, освобождавайки ни от страдания и привързаности към материалния свят

Тантра

Тантра – това е път на духовно развитие, освобождавайки ни от страдания и привързаности към материалния свят. Следвайки този път човек има възможността да се наслаждава на всички земни радости. Тантра използва определени техники за разширение на съзнанието, за да достигне до божественото, а след това до чисто и освободено съзнание.

Тантра представлява техника или инструмент за разширяване на собственото ни съзнание. За да се разширят границите на възприятие е прието да се използва енергията на чакрите. Тантра – това е начин за кратък период от време да се придобият нови умения за генериране на сила, за да се отвори потенциалната енергия, която притежаваме в тялото.

Това е наука, която изучава освобождаването на съзнанието, посредством неговото разширение и увеличаване на енергиите в тялото. В тантрическата система съществуват множество методи, които водят към разширение на енергийните потоци. Но сексуалният аспект на тантра представлява само една малка незначителна част от тези методи.

Тантра – това е много повече отколкото обикновен набор от различни методи. Тя ни предлага дълбоко многопластово и комплексно развитие на човешкия ум и неговите възможности. Това е дълбинна психология за вътрешна трансформация. В същото време, докато съвременната психология изследва патологиите в човешкия ум, тантрическите майстори изследват висотите, които може да достигне здравия цялостен ум.

В класическата тантра сексуалните практики са били предназначени само за тези, които в своето духовно развитие са достигали до такова състояние, в което не са оставали никакви стремежи към физическа наслада. По този начин, когато такива хора са усещали удоволствие, в тях не е възниквало желание да се вкопчват в него или да го удължават. Техните умове са били в голяма степен спокойни, за да изпитват радост от съществуването като цяло. Намирайки се в това състояние те са можели да използват мощните сили на примитивните желания (като сексуалността), в качеството на гориво за ускоряване на духовното си развитие. За повечето хора тези мощни сили се намират зад пределите на съзнателното ниво. В тантра ние се стремим да използваме всяка форма на енергия, която е способна да ни доближи до освобождението. Когато нашето медитативно състояние стане достатъчно стабилно, ние можем да използваме тези неусвоени енергии за да усилим още повече своите възможности. Но както в повечето случаи, повлияни от инстинктите, е много по-трудно да останем осъзнати, когато тези сили са активни. Свързаните с тях безсъзнателни модели са толкова силни, че ние просто се загубваме в тях. Такива практики са били предназначени за учениците, които са успявали да придобият определен контрол над своите безсъзнателни модели.

!!! ВАЖНО !!!
Прилаганите практики и техники НЕ ЛЕКУВАТ болестни състояния, заболявания или каквито и да е диагностицирани болести. При тези случаи целта им е да служат като допълнение към основното лечение и да подсилят интереса към високо ниво на благоденствие и жизненост – как да бъде придобито, поддържано и подобрявано посредством повече осъзнатост.
Тяхната основна цел е да служат за балансиране на енергиите, които стимулират потенциала на тялото за самоизцеление и разкриване на вътрешните ресурси. 

Клуб "Живот в удоволствие"

За да получите информация за предстоящи събития, моля обадете се на: +359 887 593 528 – Петьо Коджабашев