Споделено от една сесия по Холотропно дишане

ДИША БЕЗГРАНИЧНИЯТ ЧОВЕК

Силата, която притежавам е сто пъти по-силна от мен. Тя просто не допуска да съм слаб.
Привидно меката ми опаковка е едно отклонение за обикновеното. Външното ми тяло само служи за разделител – между земята и личността ми, живееща отвъд. А какво ли има в мен?!
Тъкан, разположена на пода. Готовност – предначертана е. Отпускане – обусловено е.
Достатъчни са пет – шест глътки загребващ въздух. Отделям се от повърхността – сега съм средство за пътуване към трансформация.
Веднага ме притиска плач. Пускам го навън. Но не съвсем – не е истински помитащ летен дъжд, а есенно задържано прискърбие, способно да вали цяло денонощие. Блокажът вече не е телесен, а битува в душата. Изтръпване на емоцията – какво се случва с мен?! Образи, спирали, огън, неизчистени представи, странни същества, непознати хора – преминават пред очите ми, нещо ми говорят, нещо искат, нещо правят с мен. Но аз не намирам смисъла, и това ми тежи. Затова ги оставям за фон. И продължавам да търся – разбутвам образите, повдигам представите, прегръщам странните, игнорирам непознатите, отдавам се на огъня, и отново стремглаво се спускам по спиралата! Знам и отпреди, че в мен няма спокойствие, а сега съм изумена и уплашена, че емоцията в мен – най-истинският ми пълнеж, страда! Тялото ми се извива във въпрос – какво се случва с мен? Капсулира се – незнаейки отговора, после удивено се изправя. Завива ми се свят, дишането ме изпълва, а ритъмът на цигулки със зелен звук ме събаря отново на земята, и … започвам да летя. Но летя разумно – защо? Къде се предполага, че отивам? Ужасно задържане, не иска да ме пусне. Неизменната моя емоция е на заточение. Усещам вледеняващ студ, летенето ми е статично, и плача, плача – на забавен каданс. Картини – не около мен, а вътре в мен. Виждам гръдния си кош, прокарвам пръсти по всяко ребро, и когато стигам до последното, разбирам, че това са решетки …