Психотерапия

Методът е подходящ за разрешаването на възникналите въпроси пред всеки един от нас

Какво представлява Психотерапията

Методът на позитивната психотерапия обединява в себе си философската мъдрост на изтока и рационалността на запада. Създаден е през 1968 г. от проф. Носрат Пезешкиан  (1933 – 2010) – д-р на медицинските науки, професор, специалист в областта на психологията, психотерапията и неврологията.

Методът е изграден на основата на транскултуралните изследвания, проведени в повече от 20 различни култури.

Идеи

Според идеите на тази терапия  позитивното разбиране за човека произхожда от това, че всеки човек по рождение има две основни  способности: да опознава и да обича.

 Методът на позитивната психотерапия се основава на дълбоко убеждение, че всеки е надарен с всички необходими умения, за да живее щастливо. Всеки има достъп до неизчерпаемите възможности на живота за личностното си развитие. Замислено е от Създателя, че най-ценните неща, скрити вътре в нас или под формата на малки семена, узряват през целия ни живот.

Носрат Пезешкиан казва, че човек е мина, пълна със скъпоценни камъни. Една от задачите му – да се намери скритото съкровище, да го вземе от дълбините на човешката си душа и да го покаже на света под формата на природни инстинкти и таланти, които водят до себереализация.

Позитивната психотерапия предоставя възможност за изразяване на мисли, чувства и поведение за хармонично развитие.

Фокус

В психотерапията, положителния фокус се поставя върху човешкия потенциал като основен и първичен момент за възстановяването му. Положително отношение към конфликта осигурява разбиране, че всяка болест, всякакви трудности, носят със себе си нови възможности. Здравето предполага добър баланс от четири основни области на живота (тяло / здраве, работа / успех, контакти / семейство, фантазия / бъдеще) и върху този баланс акцентира позитивната психотерапия. Способността за самопомощ възстановява на естествения баланс. Методът е насочен върху развитието и бъдещето и формирането им чрез приемането на дадената ситуация.

Позитивната психотерапия е насочена върху развитието и бъдещето. Идеята е че формирането на бъдещето може да се осъществи чрез приемането на дадената ситуация.

Средства

Картинно – образният език на приказките и езиковите картини улесняват преработването на проблематиката във всяка възраст и състояние на психиката.

Позитивната психотерапия в основата си е съпътстваща, подкрепяща и консултираща техника. Тя работи не толкова със симптома, колкото с поставените на заден план здрави актуални способности.

„Ако искате да имате утре, което никога не сте имали, ще трябва да направите днес, това което никога не сте правили.”

Преимущества на метода: 

 • универсално приложение за проблемите,
 • интернационалност,
 • използване на метафори, притчи като инструменти на терапията,
 • разглеждане на човека като цялостна система,
 • активна роля на клиента в процеса на терапията,
 • краткосрочност (15 – 20 сесии),
 • терапията е ориентирана към бъдещето на клиента.

Важен принцип в позитивната психотерапия е уникалността на индивида. Животът няма стандарти. Разнообразието на източниците на човешкото щастие се крие във факта, че използването и получаването на удоволствие може да бъде от “какво е” в момента, а не върху това, което “би могло да бъде.”

„Когато започнах да обичам себе си, разбрах, че при всякакви обстоятелства се намирам на правилното място в правилното време и всичко се случва в нужния момент, затова мога да бъда спокоен. Сега наричам това “увереност в себе си”.
Чарли Чаплин

Принципи на позитивната психотерапия

Принцип на надеждата, която се фокусира върху човешките ресурси. Той помага да почувстват своите способности, да поемат отговорност за всичко, което се случва в личния им живот.

Принципът на баланс, който разглежда живота на клиента и развитието в четири области:

 • Тяло
 • Дейности;
 • Контакти (взаимоотношения);
 • Бъдещето (фантазии, мечти, идеали).

Принципът на само помощ може да бъде използван като част от стратегията на хармонизация, адаптация и развитие на личността. На първо място, това го прави терапевта и след това в процеса на само помощ човек сам използва това за себе си или за да помогне на околните: членове на семейството, колеги и приятели.

Човек е здрав, когато разпределя своята енергия поравно между тези четири области. В случай, че в някоя от областите има дисбаланс, то тя ще бъде най-уязвима от външни събития с травматичен ефект. За да се справи човек с конфликта е необходимо да разпредели енергията си във всичките четири области.

Области на приложение:

 • клинична, психотерапевтична;
 • работа с невротични картини при деца и възрастни – депресивни и страхови състояния, фобии, натрапливости, безсъние, нарушения в храненето;
 • проблеми в партньорството;
 • междуличностови конфликти;
 • кризи в семейното
 • съжителстване;
 • проблемното дете;
 • кризи в адаптацията;
 • кризисна интервенция – преработка на загубата;
 • психотерапия в психосоматиката – захарен диабет, астма, гастрити и колити, състояние след инфаркт, хипертония;
 • групова психотерапия;
 • групи за самопомощ.
!!! ВАЖНО !!!
Прилаганите практики и техники НЕ ЛЕКУВАТ болестни състояния, заболявания или каквито и да е диагностицирани болести. При тези случаи целта им е да служат като допълнение към основното лечение и да подсилят интереса към високо ниво на благоденствие и жизненост – как да бъде придобито, поддържано и подобрявано посредством повече осъзнатост.
Тяхната основна цел е да служат за балансиране на енергиите, които стимулират потенциала на тялото за самоизцеление и разкриване на вътрешните ресурси. 

Клуб "Живот в удоволствие"

За да получите информация за предстоящи събития, моля обадете се на: +359 887 593 528 – Петьо Коджабашев