Ново чувство

Няколко дни след това последното дишане започнах да усещам едно ново и непознато чувство. То беше благодарност. Беше наистина странно, защото не може да се каже, че не съм се чувствала благодарна на различни хора или ситуации за неща, които са правили за мен или за определен развой на събитията. Това обаче беше друг вид благодарност. Тя ме изпълваше като постоянно осезаемо усещане и обхващаше всичко, което правех, което ми се случваше и до което се докосвах.
Една сутрин се събудих и почувствах колко е прекрасно, че имам легло, в което да се събудя и колко е прекрасно, че живея този пореден живот точно по този начин. После излязох и разбрах колко е прекрасно, че има дървета и трева, и гълъби, и толкова хора, които ме познават. Усещах тревата и дърветата като живи, дори неодушевените предмети ги усещах като живи, като пейките например или оградата на училището. И връзката ми с всичко беше някак си по различна като свещена и всичко, което ме заобикаляше стана свещено и аз съвсем спонтанно станах много внимателна към всичко, с което общувам, дори и към вещите. Това не само, че не ме напрягаше, даже напротив, идваше ми съвсем непринудено и ми носеше голяма радост.
Така, както по-рано осъзнах, че любовта не е да обичаш детето си или любимия си, или приятелите си, така сега осъзнах, че благодарността не е задължеността към някой, който е направил нещо за теб. В единия случай това са ангажименти на ума, породени от обществени и културални ценности, а в другия са естествени усещания на тялото.
Преди не убивах мухата, защото вярвах, че не редно. Сега не я убивам не заради някакви вярвания, дори не и заради ценността на мухата, а защото усещам ценността на живота, който протича през нея. Изглежда като изпитвам любов към живота и благодарност, че ми е даден ми се получава да изпитвам тази любов и благодарност към всичко живо…И всъщност каква е разликата между мен и мухата? През нас тече един и същ живот.