СПАСИТЕЛЕН ОТГОВОР

pritcha-16

Живял някога един раджа.Много обичал да слуша, как звездобройците предсказват бъдещето по звездите. Веднъж в столицата на неговата държава пристигнал мъдър стар звездоброец, който бил на поклоничество в Бенарес. Раджата заповядал веднага да го извикат в двореца и когато мъдрецът се явил, владетелят пожелал да чуе, какво го чака в бъдеще. За беда, хороскопът, съставен от мъдреца, не обещавал нищо добро. Раджата страшно се разгневил и заповядал да убият звездоброеца.
-Чака те смърт! – креснал раджата. – За всеобщо спокойствие, по-добре е да няма такива хора, като теб, на света.
Но преди да увисне мъдрецът на бесилката, раджата решил да го изпита още веднъж. -Можеш ли да определиш, колко време ти остава да живееш? – попитал той. “Ако му кажа, че ще живея още дълго, той ще ме обеси още днес, за да докаже колко лош прорицател съм” – помислил си мъдрецът и отговорил:-О, господарю! Звездите предсказват, че ми е съдено да умра една седмица преди вас. Затова сега се прощавам с Вас, но скоро ще се видим в другия свят и аз ще се постарая да Ви посрещна достойно там.Чувайки такъв отговор, раджата изпаднал в ярост. -Вън от моя дворец! – креснал той. – Изхвърлете тоя шарлатанин и не го пускайте никога повече тук! Мъдрецът само това и чакал. Тръгнал на път по най-бързия начин, като си помислил:”Докато главата е цяла, и бедата не е страшна.”
Задължително
Задължително
Задължително
Задължително!
Задължително
Задължително
  • Скорошни публикации

  • Скорошни коментари

    • Архиви