Коучинг

От (англ.”coaching” -обучение,тренировка) – Това е метод за съвременно консултиране ,който дава възможност на клиента да достигне до поставените цели и конкретни резултати.

Коучинга има 4 базови етапа:

- Набелязване на целта

- Проверка на реалността

- Определяне на пътищата за постигане

- Достигане до целта

Коучинга е метод който подкрепя човека да достигне максимален резултат, за кратък период от време

  • Скорошни публикации

  • Скорошни коментари

    • Архиви