Себепознание
Видео

Финал

Радвам се, че стигнахте до тук! Тази част на тренинга е достъпна след заплащане. Моля свържете се с мен, за да получите достъп до останалите части на тренинга:

 - тел: + 359 887 593 528
 - email: abirubg@hotmail.com

Pen