Ребалансинг тренинг

Ребалансинг 9-та сесия: от разделение към цялостност - лява и дясна част

Play Video

Независимо, че отвън двете страни на тялото изглеждат еднакво, те съдържат и представляват различни аспекти на личността и неговия характер. Свързването на лявата и дясната половина на тялото позволява да се хармонизират енергиите на вътрешната жена и вътрешния мъж (ин-ян), които са ни присъщи, независимо от това какъв пол сме.

Дясната част на тялото съдържа мъжки характеристики на личността като логика, рационалност, агресивност, изразяване, властнически идеи и съзидателни сили. Тази част е директно свързана енергийно с бащата (вътрешния мъж).

Лявата част на тялото се приема за частта, изразяваща женските черти на характера като емоционалност, пасивност, креативно мислене, холистично изразяване (чрез цялостност) и приемащи сили. Тази страна е тясно свързана с майката (вътрешна жена).

Девета сесия дава отговор на въпросите:

  • Държа ли да съм прав?
  • Колко сръчен съм
  • Извършвам ли действия с лявата ръка?