Ребалансинг тренинг

Ребалансинг 8-ма сесия: от разделение към цялостност

Play Video

Осма сесия е посветена на съединяването и хармонизацията на горната и долна половина на тялото. Разделението на горна и долна част се проявява във вида на една или няколко хоризонтални линии. Те, подобно на ленти, опасват тялото и го разделят на различни части. Съединявайки тези части ние възстановяваме естественото равновесие: корените – небето, чувства – разум, безсъзнателно – контролиращо.

Горната част е основана на принципа на мъжкото начало. Това е причината повечето мъже да се идентифицират чрез нея. Функционално, горната част на тялото е директно свързана с пространството на небето и света отвъд. В психо-социален аспект тази част се свързва с установяването на социални контакти, себеутвърждаване, емоционалните и себеизразяващи аспекти на личността, мощ, напредък и сила на действията.

Долната част е основана на принципа на женското начало. Функционално, тази част е директно свързана със земята. Може да се характеризира със стабилност на движението, баланс, поддръжка. В психо-социален аспект долната част на тялото е свързана с интимност, подкрепа, уют, емоционална стабилност, спокойствие.

Осма сесия дава отговор на въпросите:

  • Колко силно искам да се изправя?
  • Искам ли да съм на дъното?