Ребалансинг тренинг

Ребалансинг 4-та сесия: Контрол и предаване

Play Video

В тази сесия ние отпускаме в дълбочина мускулите на бедрата и мускулите на тазовото дъно. Таза е основата, на която лежи горната част на тялото. Неговите функции са като междинно звено между горната и долната половина на тялото. Основната тема, свързана с таза е сексуалността. Забрана за всичко, което е свързано със сексуалното изразяване. Това е равнозначно на осъждане на основната жизнена сила на всяко живо същество. Това вори до конфликт между контрола и предаването.

Бедрата осъществяват връзката межу краката и таза. Метафизичното значение на емоционално ниво се свързва с желанията и усещанията свързани с бъдещето.

Болката в таза обикновено означава страх от несигурност.

Четвърта сесия дава отговор на въпросите:

– Мога ли да контролирам живота си?

– Мога ли да контролирам действията си?

– Мога ли да контролирам ситуациите и събитията?

– Мога ли да контролирам другите хора, техните постъпки и техните действия?

– Мога ли да контролирам отношението на другите към мен?