Ребалансинг тренинг

Ребалансинг 10-та сесия: космическа интеграция

Play Video

Десетата сесия е посветена на окончателната интеграция, т.е. сливането на новото единно тяло с изчистената енергия. Това дава възможност да се почувстваме по-независими, по-живи и пълни с енергия. Интеграцията – това е непрекъснат процес.

Даже това усещане за „новия баланс”, който вие чувствате в своето тяло се намира в постоянно движение. Животът – това е процес, където всеки момент е неповторим. Именно това прави живота жив и завладяващ.

В контекста на десетте сесии на метода ОШО Ребалансинг това означава да преживееш тялото си като едно цяло и да го приемеш като средство за обединяване с безграничното пространство на цялото съществуване. Интеграцията е преживяване на цялостност, което се изразява като състояние на невинност, изпълненост, единство, безграничност, сила и чистота.

Десета сесия дава отговор на въпросите:

  • Обединен ли съм?
  • В единство ли съм с цялото съществуване?