Ребалансинг тренинг

Ребалансинг 3-та сесия: Отношения

Play Video

По време на трета сесия ние работим главно със страните на тялото – външните повърхности на бедрата, страните на гръдния кош, раменете, предмишниците и страните на шията.

Умението да получаваме и да даваме са основата на хармоничните взаимоотношения с околния свят и хората. В трета сесия ние освобождаваме от напрежение и възстановяваме равновесието в раменния и тазовия пояс.

Свободното протичане на енергиите в тези области определя способността да взаимодействаме с хората и да се движим в света без излишни усилия, тежести, зависимости. Да уважаваме своите и чужди граници, да обичаме и да бъдем обичани, да приемаме и да отдаваме, да се докосваме и да бъдем докосвани.

В бедрата се крият най-често потиснат детски гняв и обида към фигурите на бащата и майката.

Болката в раменете и горната част на ръцете в основни линии означава страх от разочарование, докато болката в долната част на ръцете предполага страх от наказване. Болката в ръцете от дланите надолу говори за страх от допускане на грешки.

 

Трета сесия дава отговор на въпросите:

– Способен ли съм да поискам помощ и да я дам?

– Мога ли да подкрепя тези, които молят за помощ?

– Мога ли честно и откровено да поставя чертата и да определя своите граници?

– Мога ли да проява инициатива и да поема живота си в свои ръце?

– Мога ли да следвам посоката на своята цел?