Ребалансинг тренинг

Ребалансинг 2-ра сесия: Връзката със земята

Play Video

Във втора сесия се отделя особено внимание на краката. Наричаме я заземяване. Тук работим с мускулите на бедрата, прасците и глезените.

Основният акцент при работа с краката е насочен към възстановяване на чувствата за собствена заземеност и връзката с реалността. Краката и стъпалата отразяват нашата независимост, увереност в себе си, способност да се отстояваме и да се движим в реалния живот самостоятелно.

Говорейки за болка в краката и стъпалата можем да разграничим различни психосоматични връзки, отнасящи се до специфични болести:

  1. В стъпалата: страх да бъдеш себе си.
  2. В глезените: страх от промяна.
  3. В прасците: страх от действие.
  4. В коленете: страх от смъртта.
  5. В бедрата: потиснат гняв.

Втора сесия дава отговор на въпросите:

  • Добре ли съм заземен?
  • Имам ли корени и връзка със земята?
  • Мога ли да бъда гъвкав в позициите си или се придържам твърдо към тях?
  • Мога ли да продължа право напред?
  • Имам ли чувство за посока в живота?