Осъзнаване чрез допир

Първото нещо е тялото, тялото е твоята основа, то е твоята земя, то е мястото, където си заземен. Да си непримирим, връждебен към тялото си, означава да бъдеш унищожен, да си шизофреничен, да бъдеш нещастен, да създадеш ада. Ти си тялото, разбира се ти си повече от тяло, но това повече ще последва по-късно. Първо, ти си тяло, тялото е твоята основна истина. Затова никога не бъди срещу тялото. Винаги когато застанеш срещу тялото, си против Бог, винаги когато си неуважителен към тялото си, губиш връзка с реалността, защото тялото е твоята връзка, твоят мост – твоето тяло е твоят храм.”

 Ошо – Възгледът на Тантра

 Посветено  на всички онези, които искат да преоткрият любовта към своето тяло.