ГРУПА ПО ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ – гр.Варна 02 ноември 2014 г. (неделя)

ГРУПА ПО ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ


„ТЯЛО, СЕБЕПОЗНАНИЕ, ВЪЗМОЖНОСТИ”


Осъзнаване на ограниченията на личността и разкриванена твореца в теб за духовен и материален успех


02 ноември 2014 г. (неделя)


Варна


 


Място на провеждане – Йога студио TheSecret, бул. „8-ми Приморски полк” № 83, ет.4


Водещ: Петьо Коджабашев - Сертифициран водещ по ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ - завършил  GTT (Grof Transpersonal Training), РЕБАЛАНСИНГ терапевт (ДЪЛБОКА ТЕРАПИЯ С ТЯЛОТО), сертифициран психотерапевт - "Позитивна психотерапия" към Висбаденската академия по психотерапия (WIAP).


Асистент:Николина Христова - Сертифициран психотерапевт - "Позитивна психотерапия" към Висбаденската академия по психотерапия (WIAP).



Програма:


10:00 – 10:30ч. – Регистрация.


10:30 – 11:00ч. – Начало. Представяне на метода ХОЛОТРОПНО ДИШАНЕ. От гръцки holos - цялостност, trepein – движа се към - „Дишане, което води към цялостност“.  ХОЛОТРОПНОТО ДИШАНЕ е мощен и ефективен метод на терапия, при който се използва интензивно и дълбоко дишане, специално подбрана емоционално наситена мотивираща музика, подпомагаща появата на специфични преживявания и методи на телесна работа. Достига се до т.н. изменено състояние на съзнанието и появата на дълбоки преживявания.Процесът се провежда по двойки - холонавт ("дишащ") и ситер („асистент”). Сесията завършва с рисуване на мандала и групова дискусия (споделяне), които са част от процеса на интеграция (осъзнаване на преживяванията) и начин за себеизразяване. 


11:00 – 14:00 ч. – Сесия Холотропно дишане. Рисуване на мандали, споделяне – първа част.


14:00 – 14:30 ч. – Почивка.


14:30 – 17:30ч. – Сесия Холотропно дишане. Рисуване на мандали, споделяне – втора част.


17:30 – Обратна връзка.


 Забележки:


Сесията по холотропно дишане продължава около 3 часа.


Необходими са удобни дрехи, постелка, одеяло, вода, и поне 2 ч. преди сесията да се консумира лека храна. Добре е да забравите мобилния си телефон!


Програмата е гъвкава и в зависимост от динамиката на групата може да има промени в методите и времето. Запазваме си правото на промяна.


За допълнителна информация за метода Холотропно дишане, както и за водещия, може да получите на www.abiru.bg


Цена за участие:


Ранно записване до 24 октомври – 50 лв.


Записване от 25 октомври до 02 ноември – 60 лв.


Всеки, който запише втори участник, получава специално намаление за двама – цена за участие за двама – 80 лв.


За записване се счита и обаждане по телефона и съобщение на е-mail.


За връзка с организаторите и записване:


Йога студио TheSecret“ – 052 603 064


Ружа Стойнова – 0888 21 21 10, ruja.stoynova@abv.bg- ВАРНА


Николина Христова – 0889 28 79 38, nicky_ma@abv.bg


Петьо Коджабашев – 0887 59 35 28, abirubg@hotmail.com

Задължително
Задължително
Задължително
Задължително!
Задължително
Задължително