ЦАРСТВОТО НА АБСОЛЮТА

Четирима пътешественици открили неизвестно място, обградено от висока стена без никаква пролука. Приискало им се да разберат какво има зад нея и един от тях се изкатерил отгоре. Озовавайки се там и поглеждайки вътре, издал вик на радост и изумление и без нито една дума скочил от другата страна. Другите също решили да видят какво има там. Един по един се качвали горе и скачали вътре. Никой не се завърнал. Всеки, който се изкатери на тази стена прави същото. С радостен вик скача вътре и не се завръща, за да ни разкаже какво е видял там.
Такова е царството на Абсолюта.
pritcha-15
Задължително
Задължително
Задължително
Задължително!
Задължително
Задължително
  • Скорошни публикации

  • Скорошни коментари

    • Архиви