Холотропно дишане

От гръцки „holos” – цялостност, “trepein” – движа се към – „Дишане, което води към цялостност“.  Холотропното дишане е мощен и ефективен метод на терапия. При този метод се достига до изменено състояние на съзнанието чрез интензивно и дълбоко дишане, специално подбрана емоционално наситена мотивираща музика, подпомагаща появата на специфични преживявания, методи на телесна работа, както и техники и катализатори за разкриване на вътрешния енергиен целител и мъдрост на човек да избере именно това преживяване, което е доминиращо за него в този момент. Процесът се провежда по двойки – холонавт (“дишащ”) и ситер („асистент”). Сесията завършва с рисуване на мандала и групова дискусия (споделяне), които са част от процеса на интеграция (осъзнаване на преживяванията) и начин за себеизразяване. 

Кои сме ние? Пътници или търсачи, или непризнати гении тихи злодеи, мъдреци или свещеници? Защо понякога толкова не обичаме себе си, че понякога дори ни нападат пагубни мисли? Какъв е смисълът на нашия живот и това, към което ние се стремим всеки ден? Това е само малка част от въпросите, които си задават хората и не им дават покой. Психолозите непрекъснато работят за разработване на различни техники, които помагат на човека да се справи с трудностите на живота и да намери отговорите на тези въпроси. Един от най-мощните и ефективни техники е холотропното дишане, което е разработено през 80-те години на миналия век. Създателят на тази техника е чешкият психолог Станислав Гроф.

holotropnoe-dihanieХолотропно дишане (от гръцки -холос- цялостност). “Дишане, което води към цялостност”. При този метод, измененото състояние на съзнанието, се причинява с много прости средства: интензивно дишане, мотивираща музика и методи на телесна работа.

Вътрешните преживявания по време на измененото състояние на съзнанието може да създадат чувство на мир и завършеност на дълбоко ниво. В тази работа, ние използваме техники и катализатори за разкриване на вътрешния енергиен целител, и вътрешната мъдрост на човек да избере именно това преживяване, което е доминиращо за него в този момент.
Разликата между по-голямата част от психотерапията и работата в изменено състояния на съзнанието, по наблюдение е, че традиционната психология очаква терапевта да направи анализ на клиента според някои теории. От терапевтът дори може да се очаква изцеление, докато изцеление в измененото състояние на съзнанието се проявява вътре в клиента и по скоро го насърчава, отколкото да бъде водещо.

За какво помага холотропното дишане

• активиране на процесите на самопознание, личностно израстване и развитие
• достъп до вътрешни ресурси
• преодоляване на кризите в живота
• освобождаване от страховете и комплексите
• активиране на творчеството и интуицията
• освобождаване от ефектите на остър и хроничен стрес
• терапия на зависимостите, като алкохол и наркотици
• освобождаване на невротични и психосоматични симптоми
• лечение на депресии

Как протича една сесия

holotropnoe-dihanie-3 Основният елемент в холотропното дишане е по-дълбокото и по-учестено дишане, специално подбрана музика, която ще помогне за освобождаването на енергия чрез специални техники за работа с тялото. Процесът се провежда по двойки / холонавт / -” дишащ “/ ситер / / асистент /. Обикновено за един ден се провеждат две дихателни сесии. В едната сесия, участникът е “дишащ”, а в другата – участва като “асистент”.
Средната продължителност на сесията е до два часа. Ако са налице признаци на незавършеност на емоционално и физическо напрежение-активирани по време на сесията, се извършва допълнителна работа с тялото – насърчаване на хората към пълно себеизразяване. Това е важна част от холотропния подход и е от голямо значение в завършването и осмислянето на преживяванията .
Интеграцията на материал по време на сесии започва в самия процес и продължава чрез телесно ориентирана терапия. Сесията завършва с рисуване на мандала и групова дискусия (споделяне). По нататъшната интеграция може да бъде завършена в сънищата и в ежедневието, и може да отнеме до шест месеца, тъй като холотропното дишане засяга дълбочинни процеси в човешкото съзнание.

Противопоказания

• тежки хронични заболявания, особено сърдечно-съдови;
• психотични състояния;
• епилепсия;
• глаукома;
• бременност;
• остеопороза;
• скорошна операция и фрактури;
• остри инфекциозни заболявания;
• неспособност за сътрудничество и проaктивно мислене.

Отзив

Моята любов.
Най-важното в живота – това е любовта.

Аз я предадох и едва не умрях. Откакто се помня – винаги съм била влюбена. От възрастта, в която започнах да се осъзнавам – винаги съм била влюбена в някого. Още в детската градина имах чувства, които тогава не съм осъзнавала. Това бяха чувства, които много приличаха на любов.
Обичах приятелките си, но избирах една от тях, а не всички. Ревнувах. Радвах се на срещите, мъчех се, когато дълго не се виждахме, страдах, когато отношенията приключваха.
Сега мога да кажа, че обичах театралния кръжок, в който винаги бях главната героиня, музиката, която обичах да запявам или да бъда солистка. И това също беше любов. Това беше състояние, в което всичко беше леко и радостно. Всичко ти се отдава и получава, по-добре отколкото предполагаш.
Но преди три години аз се отказах от любовта. Предадоха ме. Измяна. Развод.
Казах си, че любовта ми носи толкова много болка, че повече не я искам. Предадох я. Не можах да я убия, но я затворих в клетка. И когато нещо ми напомнеше за нейното съществуване,  аз цинично говорех, че не искам да слушам за това – нито в песните, нито във филмите, нито в чуждите истории. Беше ми болно…
Но моята любов продължаваше да живее в мен, само че кротуваше тихо и се смаляваше като мишка. Но беше жива.
Живеех без нейната светлина, аромат, хармония, възторг и радост. Всичко стана безцветно, безвкусно, безинтересно. Мислех, че мога да се справя и без нея. Но аз просто функционирах, не живеех.
По време на сесията по холотропно дишане, в състояние на дълбоко самоосъзнаване, направих откритие за себе си – не ми е нужен някой, когото да обичам. Любовта – това не е някой, любовта е състояние. И за да обичаш, достатъчно е просто да си жив. Всичко, което правиш – гледаш, слушаш,  усещаш – всичко може да бъде изпълнено с любов. И тогава светът се променя. Аз съм отговорна за това как възприемам живота – мога да съм равнодушна и хладнокръвна.  А мога да гледам на него с възторг и опиянение – както, когато обичаш. Защото не ми е необходимо да моля някого за малко любов… Аз имам предостатъчно от нея. Защото тя е в мен. Тя е с мен – моята любов – голяма, силна.
Споделено от Олга Поварницина, САЩ след сесия по холотропно дишане.   
Задължително
Задължително
Задължително
Задължително!
Задължително
Задължително